2019. augusztus 26., hétfő

A bűnvallás a Szentlélek munkája nyomán létrejött bűnbánat következménye. A szív mélyén láthatatlanul forrongó bánkódás megjelenése az ajkunkon imádságban, bocsánatkérésben. Általában az első jele szokott lenni a bűnbánat őszinteségének. A bűnvallás két irányú lehet: Isten felé és emberek felé megnyilatkozó. (E. Thurneysen)


A kezdet néha nehéz. Az élet úgy tűnik, mint problémák halmaza, amit meg kell oldani. Csak később vesszük észre, hogy ezekben a problémamegoldásokban válunk igazán emberré.

„Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg!” (2Móz 14,14)

Mi, emberek alapvetően szeretjük kézben tartani a dolgokat. Nehezen bízzuk rá magunkat másokra, nem szeretünk függni senkitől. Félünk, hogy más nem képviseli megfelelően az ügyünket. Nehezen bízunk meg másokban. Vannak azonban olyan területei az életünknek, ahol nem tehetünk semmit, mert nem rajtunk áll vagy bukik a győzelem. A tehetetlenségét érző embernek nem marad más, mint széttárni a karját, várni, reménykedni. Nem a léhaság tétlensége ez, sokkal inkább az Istenbe vetett bizalom próbája. Mert ő az, aki munkálkodik bennem és a másik emberben is. Sokszor azzal rontunk el mindent, hogy türelmetlenek vagyunk, és nem várjuk meg munkájának eredményét.
(Csorba János)
„Az Úr mellém állt, és megerősített, hogy elvégezzem az ige hirdetését.” (2Tim 4,17)

Valamikor szokás volt, hogy dobszó és díszes kíséret mellett közhírré tették a fontos eseményeket. Ma kormányszóvivő teszi ugyanezt, vagy az elnök jelenti be a médián keresztül a mindenkire kiható nyilatkozatot. A páli „igehirdetés” szó mögött is ez áll: kihirdetik, hogy ki a győztes. Jézus Krisztus Úr, vagyis eldőlt a küzdelem. E világ fejedelme, a sátán végérvényesen veszített, és megy alattvalóival, e világ fiaival a nekik elkészített örök ítéletre, a kárhozatra. A világ igazi Ura megérkezik, hozva magával az örök életet megváltottai részére. – Uram, hálás vagyok szeretetedért, hogy kegyelmedből veled tölthetem az örökkévalóságot!
(Sándor Frigyes)


Ha kincseket keresel, akkor figyelj a pillanatra - és a pillanatban lelhetsz rá a kincsre!Isten világában csak egy csalódás érhet: mérhetetlenül többet nyerünk, mint amennyit veszítünk. (Ravasz László)


Minden hatalom, amely nem erősebb a halálnál, merő beképzelésen alapszik. Aki ilyenre bízza magát, futóhomokra épít.

C. H. Spurgeon


Minden megpróbáltatásnak a mélyén örömmagok szunnyadnak, amik váratlanul szöknek virágba.

Palotai Boris


Nemtörődömség, vágy, rosszakarat összes bűneid hármas gyökere. Ezeket vizsgáld, különben soha nem jutsz el önmagad helyes megismeréséig.

Szent Bonaventúra


„Nincs-e hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edényt díszessé, a másikat pedig közönségessé formálja?” (Róm 9,21)

Nem ismerek olyan embert, aki még soha nem zúgolódott Isten ellen, vagy soha nem fogalmazta meg szívében, hogy Isten valamit nem jól cselekszik az életében. Életünk sokszor nem felel meg elképzelésünknek, sok emberben van háborgás a mai ige miatt is. Pedig nem lenne jó, ha Isten sablont készítene, és személyiségében és helyzetében mindenki egyforma lenne. Isten a sokféleségből színes világot hozott létre, melyben megvan a tőle rendelt helyed és feladatod.
(Bozorády Zoltán)


Sehogy sem tetszett nekem, amikor láttam, hogy az emberek csak tantételeket fogadtak be anélkül, hogy megismerték volna Jézus Krisztust, vagy saját megváltásuk szükségét. (John Bunyan)Sokan elengedik az élet apró örömeit, miközben a nagy boldogságot várják.Sokan mondják, nekem nincs bűnöm, nem vétettem senki ellen. Hazugság! Valójában több bűnt követünk el életünk során mulasztással, mint cselekedettel vagy szóval. Nem a bűnök elkerülésére kell elsősorban törekednünk, hanem a jóra!


Tudatában vagy annak, hogy holnap, ha meghalnál, a közösség, amelynek dolgozol, könnyedén, egyik napról a másikra képes más valakivel helyettesíteni Téged? A család azonban, amelyet elhanyagolsz, többé-kevésbé érezné hiányodat mindig a további életében. Soha nem felejtenének el ellentétben a munkahelyeddel, ahol legtöbben 5 év múlva már azt se tudnák szemüveges voltál, vagy sem, túlóráztál ezerrel vagy sem. És mégis egyre jobban és jobban belemerülünk a munkánkba ahelyett, hogy a családunknak szentelnénk több időt...


„Tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze.” (2Tim 1,12)

Pál apostol nagyon határozott abban, hogy kire irányul hite, bizalma. Életének foglalata is benne van ebben a rövid részletben. Kincset bíztak rá, és neki ezt a kincset meg kell őriznie. Ám ez nem újabb szorongás forrása – hogy vajon mi lesz a rábízott kinccsel –, hanem mer ebben is Istenre hagyatkozni. A kincs sok minden lehet. A mi közös kincsünk ez a bolygó, ezt kaptuk Istenünktől megőrzésre.
(Réz-Nagy Zoltán)

Nincsenek megjegyzések: