2020. február 23., vasárnap

A gyermek kis szívében éppen annyi, sőt több öröm fér meg, mint a férfiúéban. De kár, hogy szívünk csak azért nő, hogy üresebbé váljék. (Eötvös József)


A hit minden csoda és titok alapja, a hit a sikertelenség legmegbízhatóbb ellenszere. (Czimer Györgyi)


„A szeretet nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát.” (1Kor 13,5)

Többféle szeretet létezik. Bármennyire furcsa is, a szeretet tud bántó és hazug is lenni. Ezt persze magunk is tudjuk, hiszen hányszor cselekszünk a szeretet látszatát keltve szeretetlenül! Azért „szeretünk”, mert önző célunkat szeretnénk elérni ezáltal. Csak az isteni agapé képes arra, hogy ne önmagára tekintsen. Erről a szeretetről írja Pál gyönyörű himnuszában, hogy soha el nem múlik. Kérjük Istent, hogy tanítson erre az igazi szeretetre, amelyet Krisztusban mutatott meg nekünk!
(Baranyay Csaba)


Amikor imádkozunk, nem számlát nyújtunk be, hanem Isten akaratára hangolódunk. Az imádság értelme nem az, hogy Isten megadja-e vagy azt adja-e, amit én kívánok, hanem az, hogy rábíztam-e az Istenre a dolgaimat. Ha igen, a bizalmamban az is benne van, hogy ami ezután történik, a javamra szolgál. (Németh Dávid)


„Az asszony odaérve leborult Jézus előtt, és ezt mondta: „Uram, segíts rajtam!”” (Mt 15, 25)

Nehezen hajlik a térdem… Inkább szemtől szembe vagy a másik fölé helyezkedve akarok szólni. Így érzem jól magam. Ez ad tartást és önbizalmat. Egyszer csak az életem úgy alakul, hogy megtörik valami abból, ami biztonságot ad. Ezért a porban mászva, leborulva könyörgök az életemért vagy a szerettemért. A hit és a hűség próbája ez. Mustármagnyi kitartásomnak meglehet a következménye. Amikor Isten válaszol: „Legyen úgy, amint kívánod!” – bizonyosságot kapok!
(Benkóczy Péter)


BŰN – SZERETET
A bűn fröcsköl,
A szeretet szétárad.
A bűn éget és perzsel,
A szeretet sugároz.
A bűn hájjal keneget,
Hogy megrontson.
A szeretet kíméletlenül pöröl,
Hogy megtisztítson.
A bűn elveszi az önismeretet,
Felmagasztal és magasba emel:
Csakhogy letaszíthasson.
A szeretet helyes önismeretre tanít,
Kiábrándít hamis "önmagadból" és összetör:
Csakhogy felemelhessen.
A bűn megköt,
A szeretet megtart.
A bűn száz annyit ígér,
A szeretet száz annyit ad.
A bűn becserkész,
A szeretet befogad.
A bűn bekebelez,
A szeretet magába foglal.

Simon András


Gyermekem, hadd szeresselek: szívedet akarom! Idővel biztosan átalakítalak, ma azonban mégis úgy szeretlek, ahogyan vagy és azt akarom, hogy te is úgy szeress engem, amilyen vagy! Látni akarom, hogyan válik nyomorúságod mérhetetlen mélysége szereteted forrásává. Egyedül és kizárólag szíved énekét akarom, nincs szükségem bölcsességedre, képességeidre! Csak egy a fontos számomra: láthassam, hogy szeretettel dolgozol!

Ne bánkódj azon, hogy nincs erényed - az enyéimet adom majd neked! Ha szenvedned kell, az erőt én adom hozzá! Ha nekem ajándékozod szeretetedet, viszonzásul annyit adok, hogy a szeretet gyakorlásával minden álmot felülmúlsz! Hát erre gondolj és szeress engem úgy, ahogy vagy!
Ha választanod kell, úgy válassz, hogy inkább az egész világ ellenséged legyen, sem hogy megbántsd Jézust. Tehát összes szeretteid közül Jézus legyen szíved legfőbb szerelme. (Kempis Tamás)


Ha az Isten igazságos volna, akkor mindnyájan elvesznénk, de Isten kegyelmes is.


Isten mindig ott található, ahol befogadják. Az Ő kedvenc helye a gyenge és megsebzett emberi szív, ahol szeretnek, ahol reménykednek a reménytelenség ellenére is, ahol sírnak és nevetnek, ahol kiáltanak és hallgatnak, ahol bocsánatot kérnek és megbocsátanak, ahol félik az isteni igazságszolgáltatást, ugyanakkor sóvárognak irgalma után. Ahol felismerik Isten szigorát, és útitársát, az irgalmasságot.


JÉZUS TE MÁS VAGY!


Te nem kárhoztattad a házasságtörő nőt, akit mindnyájan elítéltek.
Te betértél a vámszedőhöz, akit mindenki megvetett.
Te magadhoz hívtad a gyerekeket, amikor mások elzavarták őket.
Te megbocsátottál Péternek, amikor megtagadott.
Te megdicsérted az adakozó özvegyet, akit mások észre sem vettek.
Te elűzted az ördögöt, akire mindenki más hallgatott volna.
Te üdvösséget ígértél a latornak, akit mindenki a pokolra kívánt.
Te tanítványoddá hívtad Pált, akit mindenki mint üldöződet utált.
Te megvetetted a dicsőséget, amikor királlyá akartak tenni.
Te szeretted a szegényeket, amikor mindenki gazdag akart lenni.
Te olyanokat is meggyógyítottál, akikről már mindenki lemondott.
Te hallgattál, amikor mindenki vádolt, gúnyolt és ostorozott.
Te meghaltál a kereszten, amikor ők mind pászkájukat ünnepelték.
Te magadra vetted a bűnt, amikor ők mind ártatlanra mosták kezüket.
Te feltámadtál a halálból, amikor azt hitték, mindennek vége.
Jézus köszönöm, hogy te más vagy!


Kerestem Istent, elrejtőzött előlem; kerestem önmagamat, nem találtam; kerestem testvéremet és megtaláltam mind a hármat.


Két kagyló találkozott, az egyik telt, életerős. A másik panaszkodott: "Bensőmben szenvedek, erős fájdalmat érzek." Ekkor egy mellette elhaladó állat megnyugtatta: "Ne panaszkodj, egy gyöngyszem fogant meg benned. Egy gyöngyszem anyja leszel..."


Ne engedj a vágynak, hogy ítélj,
mert jön rád az ítélet!

Amit látunk, nem más, külső kéreg.
A Teremtő látja csupán,
mi a lényeg!

Edith Stein


Nem szükséges ismernünk a jövőt. Amire szükségünk van, az a mai napra való erő. (C. H. Spurgeon)


Ritkán gondolunk arra, amink van, és túl gyakran arra, amink nincs. Ez a magatartás több nyomorúságot okozott már az emberiségnek, mint az összes háború és járvány együttvéve.

Schopenhauer


Senkit sem tudsz kisegíteni a fertőből, ha te magad is abban vagy.

Spurgeon

Nincsenek megjegyzések: