2020. március 2., hétfő

A barátság lényege inkább abban van, hogy mi szeressünk mást, semmint abban, hogy mások szeressenek minket. (Arisztotelész)


A KUDARC NEM AZT JELENTI…


A kudarc nem azt jelenti, hogy selejt vagyok,
hanem azt, hogy nem arattam sikert.

A kudarc nem azt jelenti, hogy nem értem el semmit,
hanem azt, hogy tanultam valamit.

A kudarc nem azt jelenti, hogy bolond voltam,
hanem azt, hogy volt bennem hit a kísérletezéshez.

A kudarc nem azt jelenti, hogy dicstelenné váltam,
hanem azt, hogy volt merszem próbálkozni.

A kudarc nem azt jelenti, hogy nem értettem a lényeget,
hanem azt, hogy valamit másképp kell csinálnom.

A kudarc nem azt jelenti, hogy alábbvaló vagyok,
hanem azt, hogy nem vagyok tökéletes.

A kudarc nem azt jelenti, hogy elvesztegettem az időt,
hanem azt, hogy van ürügyem az újrakezdéshez.

A kudarc nem azt jelenti, hogy fel kell adnom,
hanem azt, hogy még jobban kell igyekeznem.

A kudarc nem azt jelenti, hogy sohasem fog sikerülni,
hanem azt, hogy türelmesebbnek kell lennem.

A kudarc nem azt jelenti, hogy Istenem elhagytál engem,
hanem azt, hogy Neked bizonyosan van egy jobb ötleted.


Ami nehéz, ahhoz kell egy kis idő, a lehetetlenhez valamivel több. (Nansen)


Az emberek szeretik az igazságot, mikor önmagát eléjük tárja, gyűlölik, amikor leleplezi őket.

Augustinus


Az Istenhez való visszatérés ebben áll, és ez elengedhetetlen kezdete is: Saját bűneinket elismerni, magunkba mélyedve ezekre reflektálni, önmagunkat alázatosan bűnösnek vallani: "Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened". Be kell látnunk, hogy közel sem vagyunk tökéletesek, hogy bűnre hajlók vagyunk és képesek vagyunk vétkezni. De ennyi pusztán nem elég... Jó szándék kell, hogy éljen bennünk: azaz akarnunk kell változni, akarnunk kell szebb, igazabb, jobb és önzetlenebb életet élni, különben bűnbánatunknak nincs igazán értelme.

Magunk elégtelenek vagyunk a változáshoz, mivel önmagunktól, magunk súlyától kell megszabadulnunk... Ezért kell kérnünk fáradhatatlanul és bizalommal telve Istenünk világosságát elménkre, gyógyító szeretetét szívünkre, szabadítását lelkünkre.

Akarjuk a Vele való egységet, és kerüljük a bűnt, ami Tőle elszakít: ennyi elég...


Az utolsó hópehely utat enged a tavasz első bimbóinak. Hadd emlékeztessen a természet bennünket arra, hogy még a legnehezebb idők is véget érnek egyszer, és új élet kezdődik.


De van reménység: a halál és a feltámadás. A halálon inneni halál és a feltámadáson inneni feltámadás. (Farkas József)


„Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám! Hallgassatok rám, és élni fogtok!” (Ézs 55,3)

Még ha bicebócán jövök is, még ha félvakon botorkálok is, és nagyothallásom bosszantóan eluralkodott is rajtam, a figyelmemet még akkor is kívánja Isten. Nem azért, mert ez neki lenne jó, hanem mert féltve szeret. Tudatni akarja velem, van életem. Lehet erőm őbenne, sőt vakságom, süketségem, sántikálásom nála meg is gyógyulhat. De ha mégsem, akkor is élhetek teljes életet ővele, őbenne. Csak hittel kell mozdulnom a hívására.
(Benkóczy Péter)

„Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele.” (1Tim 4,4)


Megszabadított életű, lelkiismeretű ember szavai ezek. Nem méricskél a „szabad – nem szabad” kínzó kérdéseivel, nem szab emberi határokat, hanem élvezi Isten határtalan bölcsességének gyümölcseit (1Móz 1,31). Tudja, minden teremtmény tisztasága alapvetően az Istennel való kapcsolatától függ. Márpedig a világon csak az ember szakadt el Urától. Aki pedig kegyelemből új életet kapott, az éli Istentől erre a világra kapott feladatát, küldetését: dicséri, magasztalja Atyját az erre kapott ajándékokkal, eszközökkel. (Eszlényi Ákos)


Istenünk, köszönjük, hogy Jézus együtt akar lenni velünk is, miként Simon Péter bárkájába. Istenünk, Te tudod, mennyit fáradozunk, milyen kudarcokat élünk meg. Te látod mindennapi fáradozásainkat mennyire eredménytelennek érezzük. Hozzánk is szólsz Jézus által, miként Péterhez: vessétek ki a hálót halfogásra. Magunktól már sokszor feladtuk volna. Add, hogy sose vonakodjunk Jézus szavának engedelmeskedni! Add, hogy az Ő szavát követve megtapasztalhassuk az Ő életet átalakító erejét. Add, - hogy elhagyva mindent, ami fölöslegesen megköt minket, - szabadon követhessük Jézust!


Keresd az Istennel való találkozást még akkor is, ha ehhez az időt az alvásból kell elvenned. Az Úr sokkal többet erőt tud adni, mint az ágy.


Legyen időd gondolkodni...
ez az erő eredete.

Legyen időd játszani...
ez az örök fiatalság titka.

Legyen időd olvasni...
ez a bölcsesség forrása.

Legyen időd imádkozni...
ez a legnagyobb erő a Földön.

Legyen időd szeretni, s hogy mások szerethessenek...
ez Isten adta kiváltság.

Legyen időd barátságosnak lenni...
ez az út a boldogság felé.

Legyen időd nevetni...
ez a lélek muzsikája.

Legyen időd adni...
túlságosan rövid a nap, ahhoz hogy önző legyél.

Legyen időd dolgozni...
ez a boldogulás ára.

Legyen időd cselekedni tiszta szeretetből...
ez a mennyország kulcsa.

Figyelj a mára!
a tegnap csak egy álom,
a holnap csak egy látomás:
a helyesen megélt ma tesz
boldog álommá minden tegnapot,
és minden holnapot reményteljes látomássá.

Sajgó Szabolcs


Megdöbbentő, hogy milyen sokan átviszik a tegnap terhét a következő napra. Kudarcaikat napról napra magukkal cipelik, és ezzel megfosztják önmagukat az újrakezdés örömétől.

A tavasz legelső virága a hóvirág, ez a kis virág nem fél évről évre újra előbújni. Zöld és hófehér színével a reményt és a tisztaságot jelképezi. Jelentése virágnyelven: "Örvendj a jelennek és a jövőnek, s a szomorú múlt emlékeinek ne engedj helyet a szívedben!"


„Mi az igaz hit?” – „Az igaz hit ismeret, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk kijelentett. Ám egyúttal szívbeli bizalom is, amelyet a Szentlélek ébreszt bennem az evangélium által, hogy Isten nemcsak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és üdvösséget ajándékoz, ingyen kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért.” (21. kérdés-felelet)


Nem nagy szó derék és szelíd emberekkel egyetértésben élni: ez mindenkinek természet szerint kellemes, hiszen ki-ki örömest marad békében, s akik úgy gondolkodnak, mint ő, azokat jobban szereti. De nagy kegyelem és nagyon dicséretes, s valóban férfira valló tett békében meglenni goromba, gonosz, fegyelmezetlen emberekkel, vagy akár olyanokkal, akiknek észjárása más, mint a miénk.

Kempis Tamás (1390 - 1471) németalföldi teológus, egyházi író

Nincs semmi különbség a keveset és sokat vétkező bűnös között. Mindketten egyformán elvesznek, ha nem mentek be Isten országába.


OLAJFÁK KERTJE


Bűvöl egy álomtalan álom
az ezerálmú getszemáni éjben.
A szenvedés, mely úr lesz a halálon,
s a szeretet, mely úr a szenvedésen.

A szeretet, mely értünk mindent vállal,
és vigasztalást kínál a latornak,
mert angyal jön a keserű pohárral,
s a földi kín az öröklétbe olvad.

Kozma László


Óvakodjunk az olyan alázatosságtól, amit a démon sugall: a legborzasztóbb nyugtalanságba taszít minket azzal, hogy elénk tárja bűneink súlyosságát, gyötri a lelkeket: Bármit tesznek, úgy érzik, mindenhonnan veszély leselkedik rájuk, jócselekedeteik hiábavalónak tűnnek. Az elkeseredés miatt feladják a küzdelmet, képtelennek érzik magukat bármiféle jóra, mert azt képzelik, hogy mindaz, ami másoknál dicséretes, az bennük rossz…

Az alázat, akármilyen nagy is, nem aggasztja, nem nyugtalanítja, nem kavarja fel a lelket, hanem békesség, öröm és nyugalom kíséri. Az igazi alázat olyan édességet és megelégedést áraszt a lélekbe nyomorúságának láttán is, amiről nem szeretne lemondani, egyáltalán nem nyugtalanítja és nem szorongatja a lelket, hanem kitágítja és még alkalmasabbá teszi Isten szolgálatára….

Avilai Szent Teréz