2020. február 22., szombat

A beszéd a lélek kapuja, ha kinyílik, elárulja, mi van belül.


A hála vonzza le a jó Istentől a legtöbb kegyelmet, mert meghatódik, ha jótéteményét megköszönjük, és siet tíz másat adni. És ha ismét megköszönjük ugyanazzal a bensőséggel, micsoda kiszámíthatatlan megsokszorozódása lesz ez a kegyelemnek!

Kis Szent Teréz


A pénz szolga, de nincsen saját akarata, és mindenre, a jóra is, a gonoszra is egyformán engedi magát felhasználni.

Ohler


Aki megtalálja Jézust, drága kincset, sőt mindenekfelett való kincset talál. És aki elveszti Jézust, nagyon sokat, sőt többet veszít az egész világnál. (Kempis Tamás)


„Az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív.” (Zsid 13,9)

Sivatagi emberekről jegyezték fel, hogy amikor eljutottak egyszer a Niagara-vízeséshez, a zuhatag előtt teljesen földbe gyökerezett a lábuk a soha nem látott mennyiségű víz láttán. Az idegenvezető többszöri felszólítására sem akartak továbbindulni. Végül kiderült, arra várnak, hogy mikor marad abba a zuhogás, mikor „lesz vége” a vízesésnek. Jó tudnunk, hogy Isten kegyelme sosem „marad abba”, az végtelen erőforrás mindannyiunk számára.
(Baranyay Csaba)Bocsásd meg nekem, hogy beszéltem, amikor hallgatnom kellett volna;
mérges voltam, amikor türelmesnek kellett volna lennem;
cselekedtem, amikor várnom kellett volna;
féltem, amikor örülnöm kellett volna;
veszekedtem, amikor biztatnom kellett volna;
bíráltam, amikor dicsérni kellett volna;
nemet mondtam, amikor igent kellett volna,
és igent mondtam, amikor nemet kellett volna.


Marian Wright Edelman


Csak a lelkiismeret lehet bírád, hóhérod vagy pártfogód, senki más! Ha írsz, csak a lelkiismeretnek tartozol számadással, senki másnak. Mindegy, mit várnak tőled, mindegy az is, mivel büntetnek, ha nem azt adod nekik, amit remélnek tőled, vagy amit hallani szeretnek! A börtön és a szégyen, a pellengér és a meghurcoltatás, a hamis vád és a nyelvelő megalázás, a szegénység és a nyomorúság, mindez nem érint igazán. Csak lelkiismereted tud büntetni, csak ez a titkos hang mondhatja: "Vétkeztél." Vagy: "Jól van." A többi köd, füst, semmiség.

Márai Sándor


Egy ember nem föltétlenül abban a pillanatban a legbűnösebb, mikor felemeli a fegyvert, hogy megöljön valakit. A bűn előbb van, a bűn a szándék.

Márai Sándor


Egy óra vértanúsága hamar megdicsőít, de egy életen át tartó szenvedéshez emberfeletti erő és isteni kegyelem szükséges.


„Hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára.” (Ézs 53,12)

Jézus nem kardoskodott az igazáért. Kijelentést tett magáról, tetteivel Istenről adott jelet. Közben hagyta, hogy azok közé sorolják, akiket megmenteni akar. Megrendít engem, hogy az Isten sorsközösséget vállal velem. Hiszen ő nem érdemli a büntetést olyan bűnért, amelyet én követtem el. Ha megértem azt a szeretetet, amely őt mégis erre késztette, az Úr akarata célhoz jut bennem.
(Benkóczy Péter)


Isten nem mondja: Az az út hozzám vezet, ez pedig nem. Hanem: bármit teszel is, hozzám vezető úttá válhat, ha úgy teszed, hogy hozzám vezessen. (Martin Buber)


Nem csak Afrikában nyújtják ám a sovány és éhező kezüket az elgyötört gyermekek és felnőttek. Sok családban lesoványodtak lelkileg a gyermekek; sok házastárs, férj és feleség szenved a szeretet hiánya, a mellőzés és a kihasználás miatt.

Az imádság, az áldozatos és türelmes egymásra figyelés újra egyesítheti a családokat. A jócselekedeteket otthon kell elkezdeni...


Örvendezz Isten jelenlétének még akkor is, ha a lelkedben levő homály miatt nem láthatod Őt.


Sokszor hisszük, hogy nagy dolgokat kellene tennünk, pedig csak kicsiket kellene nagy szeretettel.Szilárdan meg vagyok győződve róla, hogy az egyház egészének gyógyulása csak a gyülekezetek gyógyulásából fakadhat. (Klaus Douglass)


Többet ér egy megtért bűnös száz igaz hívőnél.Uram, tégy engem békéd eszközévé.
Hadd vigyem a szeretetet oda, ahol a gyűlölet uralkodik,
a megbocsátást oda, ahol a sértettség ütött tanyát.
Hogy egyességre hozzam azokat, akik széthúzásban élnek,
s az igazságot vigyem oda, ahol a tévedés az úr.
Hadd vigyem a hitet, hogy szétoszlassam a sötétséget,
a reményt, hogy megszűnjék a kétségbeesés,
a fényt oda, ahol a sötétség uralkodik;
s az örömöt vigyem oda, ahol szomorúság az élet.

Uram, add, hogy inkább én igyekezzem vigasztalni,
mint hogy vigaszra várjak;
inkább én törekedjem megértésre,
mint hogy megértést óhajtsak;
inkább én szeressek,
mint hogy szeretetet igényeljek.

Mert ha adunk, akkor kapunk,
ha megbocsátunk, nekünk is megbocsátanak,
ha elfelejtjük önmagunkat, akkor találjuk meg,
ha meghalunk a bűnnek, újjászületünk az örök életre.

Szent Ferenc