2020. február 10., hétfő

A hit nem erőlködés, hogy egy tételt elhiggyünk, hanem magunk odaengedése
Annak, aki szeret minket, s egyszülöttét értünk a halálba adta.


„A jótékonyságról és az adakozásról el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten.” (Zsid 13,16)

Az Isten szerint való áldozat lényege nem abban áll, hogy hatalmas erőfeszítést követel, vagy irtózatos szenvedést és önmegtartóztatást jelent. Tehát ha áldozatról beszélünk, akkor a kérdés az, hogy teszik-e az Istennek. Milyen sokan vállalnak hatalmas terheket, roskadoznak óriási súlyok alatt, mert azt gondolják, hogy saját áldozatuk áldozatává kell lenniük! Pedig Isten nem az önpusztítást értékeli, hanem azt, ha semmi viszonzást nem remélve megosztom másokkal, amit tőle kaptam.
(Győri Tamás József)


A szövetség engedelmesség nélkül hatástalan és használhatatlan.


„Az apák tanítják fiaiknak, hogy te hűséges vagy.” (Ézs 38,19b)

Nem könnyű erről gyerekeinkkel beszélgetni, mert a saját életünk példája nem mindig vonzó. Ha csak a bibliai eseményeket vagy a távoli történelmet emlegetjük, az idegennek tűnik a fiataloknak. Ha el tudjuk és el merjük mondani nekik, hogy Isten hűsége hogyan hordozott bennünket, és változtatott meg minket is, akkor válik számukra közelivé és életszerűvé. De ezzel tartozunk nekik!
(Missura Tibor)


Ha mindenki megfogadná, hogy csak akkor kér, amikor mindent megköszön: nem lenne elégedetlen zúgolódó ember. (Ravasz László)


Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, az sosem lesz elég.


„Így fogják nevezni: csodálatos Tanácsos, erős Isten, örökkévaló Atya, békesség Fejedelme!” (Ézs 9,5)

Ézsaiás a gyermekről, a fiúról prófétál, aki az egész világ békességét hozza el. Uralkodó, Tanácsos, Atya… Milyen nagyszerű nevek, csak térdre borulva, dicsőségét imádva ejtheti ki a bűnös, halandó ember! Egyáltalán megszólítható-e a világ fejedelme? Hogyan mehetünk elébe az erős Istennek? Úgy, hogy ő jön felénk! Megtette már az általunk legyőzhetetlen távolságot, és most is hívhatjuk őt. Ennyit kell mondanunk: Kérlek, jöjj be az életembe, Jézus!
(Kőháti Dorottya)


Jézus követésében nagyban segítenek bennünket a szeretetmunkák, vagyis azok a szolgálatok, miket a Krisztus nevében, az ő szeretete által végzünk. Erre Jézus bőségesen adott nekünk példát. Jézus szíve tele volt szolgáló szeretettel, Jézus keze tele volt segítő szeretettel, és lábai nagyon gyorsak voltak a segítés útján való járásban. A fákat gyümölcseiről lehet megismerni. Ezek a gyümölcsök pedig nem egyebek, mint a szeretetből fakadó cselekedetek. A gyümölcséréshez meleg és napsugár szükséges. Éppen így, a jó cselekedetekhez is szeretet és melegség szükséges. A Jézus nyomában járó ember másként nem cselekedhetik. (Ecsedi Aladár)


Lényeges dolgokat emberek között soha nem a szavak, mindig csak a magatartás és a cselekedetek intéznek el. (Márai Sándor)


Mindig soknak tartjuk,
amit mi teszünk másokért;
ellenben amit mások tesznek érettünk,
azt semmibe sem vesszük.
Úgy látszik, két szívünk van:
egy lágy, gyöngéd, engedékeny - önmagunk számára,
és egy kemény, szigorú, zord - embertársaink számára.

Szalézi Szent Ferenc


Nálatok - mondta a kis herceg - az emberek egyetlen kertben ötezer rózsát nevelnek.
Mégse találják meg, amit keresnek.
- Nem találják meg - mondtam.
- Pedig egyetlen rózsában vagy egy korty vízben megtalálhatnák...
- Minden bizonnyal - feleltem.
- Csakhogy a szem vak - tette hozzá a kis herceg. - A szívünkkel kell keresni.

Antoine de Saint-Exupery - A kis herceg


Nincs csodálatosabb dolog, mint a keresztények békessége Istenben.


Tanulj meg szeretetet adni és kapni feltétel nélkül, és elfogadni az embereket olyannak, amilyenek.