2020. február 1., szombat

Az embereket Jézus szeretetével megismertetni, – ez a lélekmentés nagy tudománya. (Spurgeon)


Az igazi hívő ember számára Jézus nem heti néhány órás program csupán, hanem az életük.


Az imádság Isten legtökéletesebb alkotása.
Egyszerre cél és eszköz,
tevékenység és állapot,
harc és megnyugvás,
mélység és magasság,
fény és sötétség,
tűz és víz,
élet és halál,
szó és csend,
szegénység és gazdagság,
„már és még nem”.
Egyszerre földi és mennyei,
isteni és emberi,
régi és új,
véges és örök.
Imádság az ég és a föld, az erdő, a hegyek, a virágok, a tenger, az állatok.
Az imádság te vagy!


Az imádság Jézussal együtt haladni a Szentlélek szeretetében a mennyei Atya felé. Némelykor zöldellő réteken vezet, máskor a halál sötét árnyainak völgyében.
A viharos tengeren hánykolódó bárkámban Ő alszik, de mellette lehetek, és útközben nem lehetséges kiszállás. Egyszerűen együtt lenni Jézussal, elfogadni, hogy a kereszt árnyékában van a biztonságom, ahol megtanulható az igazi szeretet.


Az Ördög így szól: Tagadd el bűneidet és halj meg.
A Szentlélek így: Valld meg bűneidet Istennek és élj.


Az őszinteségnek egyetlen korlátja lehet: a tapintat.


Boldog, aki Téged szeret, Uram. Barátját Benned, ellenségét érted.
Augustinus


Ha semmi más nem adsz a gyermekednek, csak példát, akkor már sokat adtál.
Seneca


Isten nem törölgeti könnyeinket, hanem örömmé változtatja őket. (Janette Oke)


„Jónátán elment Dávidhoz, és erősítette az Istenbe vetett bizalmát.” (1Sám 23,16)
Olyan világban élünk, ahol az egyes ember lehetőségét és az „egyéniségünk” kialakítását hangsúlyozzák. Tanulj magadnak! Szerezz magadnak! Nem az önzést neveljük így bele a társadalomba? Az önzés természetes velejárója viszont az, hogy elmagányosodunk. Igénk ezt akarja megakadályozni, amikor figyelmeztet, hogy nézzünk körül, ki maradt egyedül, kinek van szüksége emberi, testvéri szóra és bátorításra. A reménységet visszük nekik, és tudatosítjuk bennük, hogy nincsenek egyedül! (Missura Tibor)


Szívünk mélyén lakik Valaki, aki nagyon halkan ismételve mondja: “Szeretlek… Nélkülözhetetlen vagy számomra…” – Ez a szemlélődő ima forrása.


Tusakodsz a kereszt ellen, amelyre rászegezett az Isten? Lázadozol: Isten egyáltalában nem mutatkozik most méltónak arra, hogy szeresd? Mit is csinálsz tulajdonképpen? A kereszten függsz, és le akarod tépni a kezeidet és lábadat a szegekről. De mit érsz el ezzel? Sebeid még mélyebbek és nagyobbak lesznek – ennyi az eredmény.
Tehát fogadd el a keresztet, mondj igent a szenvedésre, ha éppenséggel az jutott most számodra osztályrészül. Suttogjad: „Uram, legyen meg a te akaratod.” Rögtön érzed az enyhülést, a lelki vagy testi fájdalom elviselhetőbb lesz, mert most szövetségre lép erőtlenségeddel az Isten ereje és türelme.