2019. december 19., csütörtök

A bűnt el lehet törölni a Megváltó vérével, és nem lehet eltakarni a vallásosság köpenyével.
Spurgeon


„„A minden vigasztalás Istene megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket.”” (2Kor 1,3–4)
A vigasztalás kiapadhatatlan forrása Isten. Ezt mindenki tudja, aki átélte, hogy milyen az igazi nyomorúság; vigaszt keresett, kapkodott mindenfelé, de nem talált megnyugvást. Aki felemésztette a tartalékait, annak energiaforrásra van szüksége, amely feltölti, és viszi tovább. Isten vigasztalása a zsoltárokban, az evangéliumokban, a Biblia számos helyén meglelhető. De vigasztalása testté is lett Jézusban. Aki minden nyomorúságot vállalt értünk, hogy vigasztalónk lehessen. Kiáltsunk hozzá bizalommal! (Kőháti Dóra)


A szeretet megalapozásához az áldozattal kell hozzákezdeni.
Saint-Exupéry


Aki önmagának él, nem él, mert nem ismeri a lét örömét és koronáját. Csak az tudja, mi az igazi élet, aki Istennek és másoknak él.
Spurgeon


„Aki tudna jót tenni, de nem teszi: bűne az annak.” (Jak 4,17)
Azzal, hogy nem teszek rosszat, még nem vagyok „jófiú”. Nem húzhatom ki magam, amikor azt mondom: „Nem lopok, nem csalok, nem kívánom a másét!” A jóság nem passzivitás, hanem válasz egy Istentől kapott lehetőségre. Ha nem teszek semmit, azzal hátat fordítok Isten szándékának. Bár nyíltan nem lépek vissza küldetésemtől, mégsem akarok tudomást venni arról, amire küldettem. (Benkóczy Péter)


Akiknek Isten az Atyjuk, azoknak az Egyház az anyjuk. (Kálvin János)


Az emberi növekedés kezdete az elfogadás és a szeretet. (Jean Vanier)


Az újjászületésnél nem a régi ház tatarozásáról, hanem annak lebontásáról van szó. Nem a szív renoválását, hanem egy új szív és egy megújhodott lélek elnyerését jelenti. (Spurgeon)


Az ünnep csak úgy szép, ha képes vagyok szeretni még. Mert nincs karácsony, ha magam bezárom, és nem teszem ki eléd.


Bármi legyen is, amire figyelmünket leginkább fordítjuk, erősebbé fog válni az életünkben.


GYERMEKEM


Boldog vagy gyermekem, mert látom
Szívedbe rejtett vágyaid.
Boldog vagy gyermekem, mert áldom
És megvigyázom lépteid.

Lépted vigyázom,
Szíved megáldom,
Lépted vigyázom szüntelen,
Gyermekem!

Megóvlak, s magamhoz ölellek,
Ha felém nyújtod két kezed.
Éltető forrásra lelsz bennem,
Ha belém oltod életed.

Tekints Atyádra,
S ne fordulj hátra!
Tekints rám és már ne félj,
Csak remélj!

Lélektől lélekig,
Szívemtől szívedig
Szálljon e dal
Szóljon e dal.
Lélektől lélekig,
Szívemtől szívedig
Szálljon e dal
Szóljon e dal.


Ha szeretjük egymást, nem fogjuk elítélni egymást, vagy rosszat mondani egymásra… Nem nyeljük le a másikat, mintha vadállatok lennénk. Nem is ingereljük vagy irigyeljük egymást, és nem hazudunk egymásnak… Ha szeretjük egymást, jók és együttérzők, türelmesek leszünk egymáshoz és megbocsátunk egymásnak, engedelmeskedünk és építjük egymást, zúgolódás nélkül vendégszeretetet nyújtunk egymásnak, bíztatjuk, intjük és vigasztaljuk egymást, imádkozunk egymásért, és egymás terhét hordozzuk.
J. Stott


„Ha vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus.” (1Jn 2,1)
A küszöbönálló karácsony csodálatos eseményről üzen: annak az Igaznak a világra jöttéről, aki a bűneinek ügyét rendezni képtelen ember pártfogója, szabadítója. Ezzel a Krisztussal szeretné megismertetni mindenkori olvasóit a levélíró. Jézus ismeretének ugyanakkor olyan látható következménye is van az ember életében, mint az ő parancsolatainak megtartása. (Smidéliusz András)


„Így szólt az Úr: Ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj.” (Jer 15,19a)
Szegény Jeremiás! Elpanaszolja, hogy mennyire becsapottnak érzi magát, erre Isten azt mondja: térj meg! Nem ápolja hitetlenségét, nem gondozza magányát. De hát mit is mondhatna mást? Abból a depresszióból ez volt az egyetlen kiút. Mint ahogy talán mindenből, ami átok, elveszettség, magány vagy hitetlenség, ez az egyetlen kiút. (Koczor Tamás)


Jó az, ha a gyermeknek minden gondolatát lesik, és még ki sem mondta, máris minden óhaja teljesül? Véleményem szerint nem. A gyermek, akinek nincs módja szívből vágyakozni valami után, mert mindent megkap, mielőtt a kívánság határozott formát öltene benne, nem ismeri meg azt a tiszta örömet, amit az ajándék jelent, és igazán értékelni sem lesz képes a tárgyakat, amelyek körülveszik őt. (Ranschburg Jenő)


Minden próbatétel és minden nehézség, amivel találkozunk, arról szól, hogy az ember, ha magába tekint, felismerhesse, hogy milyen erő irányítja, mi motiválja cselekedeteiben.


Minden szeretet ősképe a golgotai áldozat: önmagamat maradéktalanul odaadni. (Hamvas Béla)


Nekem arra van szükségem, aki tengerre nyíló ablak, nem pedig tükör, amely unos-untig csak engem mutat.
Antoine de Saint-Exupéry