2020. június 1., hétfő

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, amikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát és megfertőzi a felismerő-érzékedet.

Weöres Sándor


A hit a dolgok legegyszerűbbje. Lehet, hogy éppen ezért oly nehéz megmagyarázni.


Akkor is legyünk óvatosak, ha mások életében látunk megrázkódtatásokat, mert lehetséges, hogy azt is Isten munkálja, éppen a javukra.


Az embernek csak azért érdemes élni, amiért képes meg is halni...


Az Ördög így szól: Tagadd el bűneidet és halj meg.
A Szentlélek így: Valld meg bűneidet Istennek és élj.


„Az Úr ezt kérdezte Jónástól: Igazad van-e, hogy haragszol?!” (Jón 4,4)

Jónásnak nincs igaza. A haragvó embernek nincs igaza. Nincs, mert az ember haragja a másik ellen irányul: nem jó, amit a másik tesz, nem jó, amit a másik mond. Nem jó, ha nem az ő akarata és érdeke érvényesül. Sokszor így haragszunk az Istenre is. Az Isten „jogtalanul” irgalmas, „jogtalanul” kegyelmes a ninivei emberekhez! Az Isten „jogtalanul” irgalmas és kegyelmes hozzánk. Nem érdemeljük meg. Nem is lehet kiérdemelni, éppen ezért kegyelem és irgalom. És milyen jó, hogy ez az Isten saját döntése alapján így van!
(Isó Zoltán)


Békéd, mint a folyó, szereteted, mint a hegy,
Szent Lelked, mint a szél, mely fúj mindenfelé.

Örömnek forrása, gyógyítja az életem.
Isten Szentlelke, töltsd be szívemet.
Jöjj Isten Szentlelke, töltsd be szívemet.
Jöjj Isten Szentlelke, töltsd be szívemet.


Inkább az igazság ütlege, mint a hamisság csókja.


Isten, aki híveid szívét a Szentlélek felvilágosítása által tanítottad, add, hogy Lelked által mi is megismerjünk Szent Fiadban Tégedet. Jöjj Szentlélek, békesség Lelke, töltsd el békéddel szívünket! Jöjj Szentlélek, öröm Lelke, töltsd el lelkünket isteni örömöd boldogságával, hogy a reménytelenség és szomorúság támadásait kegyelmeddel elviseljük és örömmel szolgáljunk Téged! Jöjj Szentlélek, örök Szeretet, taníts meg mindig szeretni, viszonzás nélkül is szeretni, megbocsátani és bocsánatot kérni. Jöjj Szentlélek Úristen, áraszd reánk teljesen, mennyből fényességedet!


„Jézus így szólt: »Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre.«” (Lk 5,32)

Nincs közünk Jézushoz, ha nem térünk meg teljes szívünkkel hozzá. Ő a bűnösökért jött, azokért, „kik eltévedtek az úton” (415. énekünk). Isten megváltó szeretetének korlátja én magam vagyok, amikor eszem ágában nincs bűnbánatot tartani, gondolkodásomat megváltoztatni. Isten ma is megtérésre hív minket: az egyént és a közösséget is.
(Szeverényi János)


Jöjj, Szentlélek, tölts el engem!
Az Atya Lelke, éltess engem!
A Fiú Lelke, válts meg engem!
Ó, örök Szeretet, hass át engem!
Tüzeddel gyújts lángra engem!

Fényességeddel világosíts meg engem!
Eleven forrás, itass engem!
Bűneimtől tisztíts meg engem!
A visszás korszellemtől távolíts el engem!
Vigasztalásoddal enyhíts engem!

Keneteddel erősíts meg engem!
Kegyelmeddel vezess engem!
Angyalaid által oltalmazz engem!
Tőled elszakadni soha ne hagyj engem!
Szentlélek-Isten, hallgass meg engem!

Kegyelmed sugara érintsen meg engem!
Az erények áramával árassz el engem!
Kegyelmeiddel bátoríts engem!
Gyümölcseiddel üdíts fel engem!
A gonosz ellenségtől védj meg engem!

A végső harcra kenj föl engem!
Halálom óráján támogass engem!
Utána pedig vonj magadhoz engem!
Hogy minden szentekkel egyetemben
Dicsérjem az Atyát, a Fiút és Téged,
Ó, szelíd Vigasztalóm, örökké.


„Krisztus mondja: »Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, megtartatik.«” (Jn 10,9)

Annyiféle ajtót nyitnak meg ma a kereső emberek előtt, kihasználva, hogy milyen magányos és elkeseredett a támasz nélküli ember. A lelki éhségre, a céltalanság, a létbizonytalanság megoldására, a spirituális vágy csillapítására iparágak épültek ki. Jézus nem „egy lehetőség” a sok közül, nem egy jobb lehetőség a többi jó között, sem szimpatikus tanító vagy bölcs, netán egy különlegesen jó ember, egy alternatíva, amelyet ki lehet próbálni; nem egy ajtó – az ajtó. Minden más „ajtó”, amely megváltást ígér, hamis.
(Kőháti Dóra)


„Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.” (Ézs 7,4)

Ézsaiás próféta nehéz feladatot kapott. Az ellenségtől megrettent királyhoz, Áházhoz kellett mennie az Úr üzenetével. A fenyegető veszedelemmel szemben hirdette: nem a félelem, a pánikba esés a megoldás. Stresszoldó tréning és nyugtatók helyett komolyan vehetjük az Úr ígéretét. A nehézségekkel, gondokkal, bajokkal szemközt is megőrizhetjük nyugalmunkat, belső békénket, ha belekapaszkodunk a biztató szóba: Ne félj! Isten már tudja a kiutat, ne engedd, hogy a kétségbeesés, a rémület irányítsa cselekedeteidet. Jó várni és csendben lenni az Úr szabadításáig.
(Gerőfiné dr. Brebovszky Éva)Mennyei Atyám! Minek tagadnám, Te úgyis látod, hogy időnként elfáradok, sőt elegem lesz, besokallok. Emberi gyengeség ez, a bűn következménye. Olykor még a családom tagjai is kiakasztanak, pedig nagyon szeretem őket és örülök, hogy ajándékba adtad mellém mindegyiküket. Köszönöm azokat, akik kegyelmedből még mellettem lehetnek. Hálás vagyok értük. Add, hogy ezt ne felejtsem el akkor se, amikor gyengébb pillanataim, óráim vannak. ÁmenMinden talajban megterem valamiféle virág.
Minden napnak van valamilyen öröme.
Neveld rá a szemedet, hogy meglássa azt.
(Wass Albert)


Mindennap újra kell hinnünk, a tegnapi hit mára mit sem használ.


Semmi sem gátolja annyira, hogy természetesek legyünk, mint az, ha természetesnek akarunk látszani. (La Rochefoucauld)