2020. március 6., péntek

A békesség a szellem egyszerűsége, a lelkiismeret derűje, a lélek nyugalma, a szeretet köteléke. A békesség a rend, a bennünk lévő harmónia, szüntelen öröm, ami a jó lelkiismeret tanúságából születik, annak a szívnek a szent örvendezése, amelyben Isten uralkodik…


A békében található meg a tökéletesség… A léleknek csak egy dolog miatt kell szomorkodnia: ha megbántotta Istent. De még ezen a ponton is legyünk nagyon óvatosak: bánnunk kell hibáinkat, de békés fájdalommal, mindig bízva az isteni irgalomban... Ha a lelkiismeret-furdalás és a szemrehányások alázatossá és buzgóvá tesznek a jócselekedetekre, anélkül, hogy elvesztenénk bizalmunkat Istenben, biztosak lehetünk benne, hogy Istentől jönnek. De ha megzavarnak, félénké, gyanakvóvá, lustává, hanyaggá tesznek, akkor biztosra vehetjük, hogy a démontól jönnek, űzzük hát el őket, és találjunk menedéket az Istenbe vetett bizalomban.

Pio atya


A legnagyobb hatalom: önmagunknak parancsolni. (Seneca)


A hagyomány az állandóság illúziója. (Woody Allen)


A vidám szív derűssé teszi az arcot is, a szív bánata megöl minden életkedvet.


Az imádság belélegzi az Isten szeretetét és kegyelmét, és kileheli az Isten dicséretét. (Spurgeon)


Ha valaki ellen kísértést éreznek, akár a harag indulatáig is, úgy nyerik vissza legkönnyebben lelkük békéjét, ha imádkoznak és arra kérik a jó Istent, hogy jutalmazza meg őt azért, hogy szenvedést okozott önöknek.

Kis Szent Teréz


Hiúságunkban olyanoknak képzeljük magunkat, amilyenek a valóságban nem vagyunk. Mindez hazugság, ami Istennek, az örök igazságnak visszatetsző. Egyedül az alázatosságot becsüljétek és szeressétek! (Tertseegen)


Mária, Mária, szép virágszál,
Mária, szikrázó nap.
Szeplőtlen fogantatott ártatlan lány.
Könyörögj érettünk Anyánk!

Nézd, önzésünk mély sötét börtönbe zár,
a hűtlenség kígyója szívünkre vár.
Erőtlen gyermeked Hozzád kiált,
ne hagyj el, jöjj, segíts már!

A Szeretet hűsége Szívedben ég,
mint hajnali verőfény, oly tiszta, szép.
Lánglelked tűzjelét ragyogtasd ránk,
utunkon előttünk járj!


Ne engedd, hogy erőt vegyen rajtad az álom, mielőtt be nem számoltál aznapi tevékenységedről. Kérdezd meg magadtól: hol voltál, mit csináltál, és mit kellett volna cselekedned.


Nem az a fontos, hogy meglássuk, ami a távol ködébe vész, hanem hogy megcselekedjük, ami most előttünk áll.


Senki sem elhagyatott, aki Istenre bízza magát.


„Ti valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való óembert.” (Ef 4,21–22)


Az „átöltözés” lehetőségének egyetlen oka Jézus. Isten szeretetpazarlása nem engedi meg a foltozgatást, stoppolást, jóra magyarázást, hanem csakis a teljes életcserét. Éljünk hát felelősen a nekünk adott drága, ingyen kegyelemmel, lehetőséggel – Krisztussal. (Eszlényi Ákos)